Időzár
Újraindít
Utolsó módosítás: 2019.12.01.

Fogalmak definíciója

Az üzemeltető (további információ: impresszum és kapcsolat menüpont alatt) által üzemeltetett scifihir.hu (továbbiakban: weboldal) lehetőséget ad arra, hogy a regisztrált felhasználók (továbbiakban: felhasználók) cikkekhez való hozzászólásokat, és cikkekhez tartozó pozitív vagy negatív pontozást osszanak meg egymással és a weboldalra látogatókkal (továbbiakban látogató). Felhasználóknak továbbá lehetősége van igénybe venni egy ingyenes titkosítási szolgáltatást is és belső üzenetküldő rendszeren keresztül egymással levelezni. A weboldal használatát jelen felhasználási feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: szabályzat) együttesen szabályozza.

Használati irányelv

A felhasználó a weboldalt jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen szabályzat rendelkezéseinek betartásával köteles használni.

Általános tudnivalók

A weboldal szolgáltatásainak használatba vételéhez szükséges a regisztráció. A sikeres regisztráció feltétele a szabályzat megismerése és elfogadása. Az üzemeltető mindenféle korlátozás nélkül megismerhetővé teszi a szabályzatot bárki számára. A regisztrációhoz szükséges néhány adat megadása: (Email cím, Felhasználónév, Jelszó)

Az üzemeltető a szabályzatot egyoldalúan módosíthatja, az utolsó módosítás dátumát feltünteti. Az üzemeltető a verzió történet menüpont alatt is feltünteti, ha változás történne a szabályzatban, illetve belső üzenetet is küld róla. Egyéb külön tájékoztatást erről nem ad. A felhasználó felelőssége, hogy az esetlegesen módosított szabályokat megismerje. A módosítást követően a szolgáltatás használatával a felhasználó elfogadja a szabályzat módosítását. Amennyiben valamelyik pontjával nem ért egyet, mérlegelheti, hogy elfogadja e vagy ellenkező esetben törli magát a rendszerből, és nem használja tovább a weboldal szolgáltatásait!

A weboldal jellegét tekintve nem kifejezetten 18 év felettieknek szóló ennek ellenére az üzemeltető nem engedélyezi 18 éven aluli személyeknek a weboldal használatát! A kiskorúak védelme miatt és a weboldalra feltöltött hozzászólások tartalma , privát üzenetek tartalma miatt a felhasználó vagy a felhasználói fiókot használó kapcsolattartó személy kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy lehet. Üzemeltető továbbiakban elhárítja a felelősséget, ha a korlátozás ellenére 18 év alattiak használják a weboldalt, és az üzemeltető hibáján kívül személyes adataikat megadják a törvényes képviselő engedélye nélkül vagy 18 év felettieknek szóló tartalomhoz jutnak.

A felhasználói hozzászólások tartalmáért, információk pontosságáért, megbízhatóságáért egyedül a felhasználót terheli felelősség! A felhasználó a szolgáltatás használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy a weboldalra általa feltöltött hozzászólások tartalmáért és jogszerűsége tekintetében teljes és objektív felelősséggel tartozik. Amennyiben az üzemeltető észleli, hogy bármely hozzászólás a jelen szabályzatba ütközhet, jogosult a tartalom azonnali eltávolítására. Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy a weboldal tartalma (az üzemeltetőtől függetlenül) folyamatosan módosul!

Amennyiben a felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden az üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az üzemeltetőt a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A felhasználó regisztráció során megadott email címére a weboldal működésével összefüggő esetekben érkezhet automatikusan generált levél. (Pl.: Regisztrációs folyamat során kapott megerősítő levél vagy egyéb megerősítő levél.) Az üzemeltető személyes levél formájában is megkeresheti a felhasználót. (Pl.: Ha a felhasználó megsértette a szabályzatot és erről kap egyéni tájékoztatást.)
Üzemeltető hírlevelet nem küld!
Üzemeltető a felhasználókat a regisztrációs folyamat során megadott email címén keresztül, semmilyen reklám ajánlattal nem keresi meg!
Üzemeltető a felhasználó email címét 3. fél számára nem adja ki! (Kivéve hatóságokkal való együttműködés, bármilyen jogi eljárás.)

Üzemeltető a felhasználó által létrehozott tartalmakat nem, illetve csak részben archiválja, korlátozott ideig. Az adatvédelmi_nyilatkozat tartalmazza pontosan milyen adat, meddig kerül tárolásra.

Fizetős szolgáltatást a weboldal jelenleg nem kínál! Reklám célú megjelenéssel kapcsolatban kérjük keresse az üzemeltetőt együttműködési lehetőségekért!

Korlátozások

A weboldalon közzétett tartalomban tilos:

Üzemeltető jogosult eltávolítani a jogsértő, szabályzatot vagy etikai szabályokat sértő tartalmakat.
Üzemeltető fenntartja a jogot annak eldöntésére, mi minősül szabálysértőnek!
Üzemeltető jogosult a felhasználó magatartása miatt törölni vagy korlátozni a felhasználó fiókját vagy annak elérését!


Az üzemeltető a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az üzemeletető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Az intézkedés a felhasználóval szemben más személyek adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

Tilos bármilyen olyan tevékenység vagy program használata, amellyel a weboldalt felépítő fájlok vagy a weboldal mögött lévő adatbázis módosítható, vagy amely veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Tilos minden olyan tevékenység amely a weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállítását célozza vagy eredményezheti. Tilos bármilyen olyan tevékenység ami a weboldal mögött lévő adatbázis adataihoz való hozzáférést célozza! Tilos az üzemeletető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megsemmisítése, károsítása vagy nyilvánosságra hozatala és egyéb hacker-tevékenysége is! Üzemeletető a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért, kizárólag annak megvalósítóját terheli a felelősség az okozott kárért. Az ilyen irányú tevékenység büntetőjogi eljárást von maga után!

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.